Pravidla

Pravidla :

Pravidla Slováckého poháru Fechtlů dále SFC :Slovácký Fechtl Cup vznikl na základě dohody mezi pořadateli závodů fechtlů, pro jezdce kteří objíždějí závody a chtějí být za svoje výsledky za celý rok ohodnoceni.

Závod :
Závod začíná registrací jezdce , zaplacením startovného, který stanovuje pořadatel, a podpisem prohlášení o odpovědnosti závodníka.Před započetím povinných tréningů je vždy povinná rozprava pro všechny jezdce.Pokud jezdec nebude přítomen nebo nebude omluven zástupcem, může ho pořadatel za neúčast při rozpravě nebo tréningu ze závodu vyloučit .Na rozpravě ve které se projednává bezpečnost či nějaké záludnosti tratě a hlavně organizační záležitosti, je organizátor povinen jezdcům na připomínky odpovědět. Pokud bude na trati nějaký nebezpečný úsek, nebo nesrovnalost při organizaci, mohou se jezdci obrátit na vedení SFC za který je závod vypsán.Vedení SFC se skládá z hlavního organizátora : Frolka Marek a členové jsou zástupci organizátorů jednotlivých závodů.Hlas za pořadatele má vždy jenom jeden pořadatel. jeho hlas má stejnou váhu, dohodu po členů respektuje hlavní pořadatel SFC a vynese výrok, který je org. závodu povinen respektovat.

Start :
Start se provádí vždy startovacím zařízením, se kterým se mohou jezdci seznámit při rozpravě a při tréningu si jej jezdci mohou vyzkoušet.Motocykl při startovní proceduře 15 s. a 5 s. nesmí popojíždět a za dvojí nevhodné startování může být jezdec z rozjížďky vyloučen.Po skončení jednotlivých jízd je org. povinen vystavit výsledky jízd.
Závod:Systém jízd na jednotlivých závodech může lišit. Na trati kde je velká propustnost jezdců se může startovat jednotlivých kategoriích hromadně. Řazení na start 1.jízdy se provádí losem, potom se jezdci do dalších rozjížděk řadí v pořadí ve kterém dokončily předchozí jízdu. Celkem se v takovém to případě jedou 3 rozjížďky o délce trvání 10 min.,nebo počtem kol tomu odpovídající, po kterých následuje sečtení a vyhlášení výsledků. Na tratích s menší propustností je systém jízd rozdělen losem podle počtu přihlášených do skupin a každý jezdec pojede 3 rozjížďky o délce trvání min.10 min.nebo počtem kol tomu odpovídajících. Po sečtení výsledků přijde na řadu finálová jízda o počtu 10 startujících z nejlepšími výsledky z 3 rozjížděk.Pokud se jezdec z nějakého důvodu nemůže finále zúčastnit a má na finále nárok je zařazen ve výsledcích na 10 místo.

Protest :
Protest se podává řediteli závodu který je na rozpravě představen a podává se do 15 min. po skončení poslední jízdy toho dne v ceně 200 Kč.


Kategorie: 

Jawa 50 Klasik

 Jawa 50 Speciál

 Jawa velký Fechtl nad 50ccm

 Pitbike

Pořádání závodů :

Pořádání závodů: Je na jednotlivých pořadatelích závodů SFC které kategorie na svých závodech vypíší. 

Výsledky :
Za umístění v jednotlivých závodech SFC jsou jezdcům přidělovány body, které jsu započítávány do celkového pořadí a na posledním závodě dojde k vyhlášení celkového pořadí.

Bodové ohodnocení do celkového pořadí SFC

1.místo-50 b.

2.místo 45 b.

3.místo 40 b.

atd.

10.místo 5 b.

Startovní čísla :

Startovní čísla přiděluje pořadatel závodu, nebo si je jezdci mohou zamluvit předem přihláškou u pořadatele. 


Technická pravidla:

Kategorie Klasik

Motor:
Jawa 50 - 05/20/21/23
Vrtání max 40mm, píst může být jednokroužkový, filtr libovolný
Rám:
Rám musí být původní, výstuha mezi krkem a sedlem povolena, zesílení brýlí a kříže povoleno, nádrž může být přesunuta před sedlo, použití drapáků povoleno, plechy můžou být odmontovány.
Co není povoleno je zakázáno

.Kategorie Speciál

Motor:
Zdvih originál 44mm
Rozteč šteftů válce originální
Vrtání max. 40mm
Obal válce musí pocházet z pionýra - různé návarky, klapky, žebrování povoleno
Vícekvaltové převodovky povoleny
Spojka libovolná
Hlava libovolná
Originální kartery, návarky a klapkové sání do klikové skříně povoleno.
Rám:
Libovolná konstrukce bez ostrých a nebezpečných hran. Co není povoleno je zakázáno.
Rám se během závodu nesmí měnit. Měnit se smí pouze odnímatelné části např. motor,kola, atd.